Fitál Vakanties is aangesloten bij:

ANVR:

ANVR Reisvoorwaarden


Fitál Vakanties (KvK 23044959) is aangesloten bij de ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reisvoorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Bekijk de de actuele ANVR-Reisvoorwaarden.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reisvoorwaarden

Bedrijfscertificaat
Vertrouwd op vakantie met Fitál Vakanties, klik hier voor ons bedrijfscertificaat
ANVR leden certificaat
Logo ANVR - Better Holidays

Aanvullende reisvoorwaarden Fitál


De navolgende bepalingen zijn door Fitál Vakanties zelf vastgesteld.

Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Aanvullende reisvoorwaarden Fitál zijn per 27 mei 2020 geactualiseerd en per direct op nieuwe reserveringen van toepassing.

Betaling


Wanneer u een vakantie bij Fitál Vakanties reserveert, en deze door ons is bevestigd, ontvangt u (meestal per e-mail) een bevestiging/factuur. Op deze factuur staat duidelijk beschreven wat u bij ons heeft gereserveerd. Checkt u zorgvuldig of deze informatie klopt met hetgeen u heeft gereserveerd (startdata, namen e.d.)

Het factuurbedrag is opgesplitst in een aanbetaling en een restant betaling. Aanbetaling: Dit is een deel van de basisreissom vermeerderd met toeslagen die betrekking hebben op de vakantie cq. pakket. De premie van afgesloten verzekeringen, alsmede de reserveringskosten en kosten calamiteitenfonds dienen volledig en gelijktijdig met de aanbetaling te worden betaald.

Voor reserveringen van een vakantie van Fitál Vakanties zijn de volgende betalingscondities van toepassing:
Aanbetaling dient uiterlijk 15 dagen ná factuurdatum te zijn voldaan
15% van de reissom (20% van de reissom voor alle vlieg- en eigen-vervoervakanties).

Restantbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor de startdatum van de vakantie cq. pakket te zijn voldaan.

Voor reserveringen gemaakt binnen 42 dagen voor de startdatum geldt dat het volledige factuurbedrag per omgaande dient te worden overgemaakt.

Voor reserveringen van een cruise-vakanties geldt een aanbetalingspercentage van 50% van de reissom.

Wijzigen van uw reservering


Wanneer u nadat de reservering is bevestigd, en u een factuur heeft ontvangen, een wijziging wilt laten aanbrengen, dan zullen daarvoor € 30,- wijzigingskosten + eventuele bijkomende kosten (e.e.a. afhankelijk wat de wijziging betreft) in rekening worden gebracht waarna u een nieuwe bevestiging/factuur zult ontvangen.

Annulering van uw reservering


Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en premie van annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de startdatum: de aanbetaling
B. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 35% van de reissom.
C. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 40% van de reissom.
D. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de startdatum: 50% van de reissom.
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de startdatum: 75% van de reissom.
F. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de startdatum: 90% van de reissom.
G. Bij annulering op de startdatum of later: de volle reissom.

Wanneer u de overeenkomst per e-mail (of contactformulier) annuleert wordt deze de eerst volgende werkdag verwerkt. De annuleringskosten worden bepaald op basis van de verwerkingsdatum én niet de datum dat u de e-mail heeft verstuurd. Wij adviseren u dan ook om uw overeenkomst in eerste instantie telefonisch te annuleren, waarna wij u de bevestiging van de annulering en de annuleringskostennota versturen.

Voor cruise-vakanties zijn afwijkende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
A. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 50% van de reissom = aanbetaling (zie bovenstaand bij "betaling", aanbetaling voor cruises bedraagt 50% van de reissom)
B. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 70% van de reissom.
C. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 4e dag (exclusief) vóór de startdatum: 90% van de reissom.
D. Bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot de startdatum: 100% van de reissom.
G. Bij annulering op de startdatum of later: de volle reissom.

Kwaliteitsbewaking


Ondanks alle zorg en aandacht die Fitál Vakanties besteedt aan de uitvoer van haar vakanties kan het zijn dat de vakantie niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet. Het is belangrijk dat u in eerste instantie uw klacht kenbaar maakt aan de chauffeur, reisbegeleider en/of hotelier en samen met hen de klacht bespreekt zodat ter plaatse (tijdens de vakantie) nog voor een oplossing kan worden gezorgd. Het is belangrijk dat u dit samen met de betrokkenen schriftelijk op het klachtenformulier invult.

Wanneer uw klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd per post of e-mail te worden opgestuurd naar Fitál Vakanties. Klachten genoemd in het enquête- reviewsysteem worden niet als klacht in behandeling genomen. Klachten die via social media worden geuit, worden eveneens niet als klacht in behandeling genomen.

Indien een klacht niet tijdig en conform de bovenstaande voorwaarden wordt ingediend, zal deze niet in behandeling worden genomen, tenzij u (de reiziger) hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Fitál Vakanties geeft u hierover schriftelijk bericht.

Fitál Vakanties stuurt u een bevestiging van ontvangst van de klacht en zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN:

Fitál Vakanties (KvK 23044959) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

CALAMITEITENFONDS:

Fitál Vakanties (KvK nr. 23044959) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF/ANVR TOURINGCARCLASSIFICATIE:


ANVR Touringcarclassificatie


ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort
Class en Royal Class.
logo

Roken in de bus


ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken

VERANTWOORD TOERISME:

Better Holidays


Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.
Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen

Bestrijding van kinderuitbuiting


Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden.
Fitál Vakanties maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Na afsluiten van de melding, of wanneer u verder surft, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
Ik wil marketing cookies
X
Ik wil alleen functionele cookies
X