Fitál Vakanties is aangesloten bij:

ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Bekijk de ANVR-brochure met de actuele ANVR-Reisvoorwaarden.

Per 1 juli 2018 zijn de nieuwe ANVR reis- en boekingsvoorwaarden van toepassing op al onze reserveringen.

Aanvullende reisvoorwaarden Fitál Vakanties

Per 1 april 2016 zijn de nieuwe ANVR-reisvoorwaarden van toepassing, conform deze voorwaarden zijn er de volgende aanvullende reisvoorwaarden van toepassing:

Betaling

Wanneer u een vakantie bij Fitál Vakanties reserveert, en deze door ons is bevestigd, ontvangt u (meestal per e-mail) een bevestiging/factuur. Op deze factuur staat duidelijk beschreven wat u bij ons heeft gereserveerd. Checkt u zorgvuldig of deze informatie klopt met hetgeen u heeft gereserveerd (startdata, namen e.d.)

Het factuurbedrag is opgesplitst in een aanbetaling en een restant betaling. Aanbetaling: Dit is de basisreissom vermeerderd met toeslagen die betrekking hebben op de vakantie cq. pakket. De premie van afgesloten verzekeringen, alsmede de reserveringskosten en kosten calamiteitenfonds dienen volledig en gelijktijdig met de aanbetaling te worden betaald.

Voor reserveringen van een vakantie van Fitál Vakanties zijn de volgende betalingscondities van toepassing:
Aanbetaling dient uiterlijk 15 dagen ná factuurdatum te zijn voldaan
15% van de reissom (20% van de reissom voor alle vlieg- en eigen-vervoervakanties).

Restantbedrag dient uiterlijk 42 dagen voor de startdatum van de vakantie cq. pakket te zijn voldaan.

Voor reserveringen gemaakt binnen 42 dagen voor de startdatum geldt dat het volledige factuurbedrag per omgaande dient te worden overgemaakt.

Wijzigen van uw reservering

Wanneer u nadat de reservering is bevestigd, en u een factuur heeft ontvangen, een wijziging wilt laten aanbrengen, dan zullen daarvoor € 30,- wijzigingskosten + eventuele bijkomende kosten (e.e.a. afhankelijk wat de wijziging betreft) in rekening worden gebracht waarna u een nieuwe bevestiging/factuur zult ontvangen.

Annulering van uw reservering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en premie van annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd:
A. Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de startdatum: de aanbetaling
B. Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 35% van de reissom.
C. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de startdatum: 40% van de reissom.
D. Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de startdatum: 50% van de reissom.
E. Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de startdatum: 75% van de reissom.
F. Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de startdatum: 90% van de reissom.
G. Bij annulering op de startdatum of later: de volle reissom.

Wanneer u de overeenkomst per e-mail (of contactformulier) annuleert wordt deze de eerst volgende werkdag verwerkt. De annuleringskosten worden bepaald op basis van de verwerkingsdatum én niet de datum dat u de e-mail heeft verstuurd. Wij adviseren u dan ook om uw overeenkomst in eerste instantie telefonisch te annuleren, waarna wij u de bevestiging van de annulering en de annuleringskostennota versturen.

Kwaliteitsbewaking

Ondanks alle zorg en aandacht die Fitál Vakanties besteedt aan de uitvoer van haar vakanties kan het zijn dat de vakantie niet (geheel) aan uw verwachtingen voldoet. Het is belangrijk dat u in eerste instantie uw klacht kenbaar maakt aan de chauffeur, reisbegeleider en/of hotelier en samen met hen de klacht bespreekt zodat ter plaatse (tijdens de vakantie) nog voor een oplossing kan worden gezorgd. Het is belangrijk dat u samen met de betrokkenen dit schriftelijk op het klachtenformulier invult.

Wanneer uw klacht niet bevredigend is opgelost, dient deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vakantie schriftelijk en gemotiveerd per post of e-mail te worden opgestuurd naar Fitál Vakanties. Klachten genoemd in het enquête- reviewsysteem worden niet als klacht in behandeling genomen. Klachten die via social media worden geuit, worden eveneens niet als klacht in behandeling genomen.

Indien een klacht niet tijdig en conform de bovenstaande voorwaarden wordt ingediend, zal deze niet in behandeling worden genomen, tenzij u (de reiziger) hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. Fitál Vakanties geeft u hierover schriftelijk bericht.

Fitál Vakanties stuurt u een bevestiging van ontvangst van de klacht en zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Fitál Vakanties (KvK 23044959) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij

Keurmerk Touringcarbedrijf/ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Touringcars hebben voor alle drie de categorieën dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, voetsteun, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. Voor de specifieke verschillen: www.sktb.nl.

logo

Roken in de bus

ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Fitál Vakanties maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Na afsluiten van de melding, of wanneer u verder surft, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
Ik wil marketing cookies
X
Ik wil alleen functionele cookies
X